زیبا عاشقانه

ترجمه زیبا و عاشقانه دعای کمیل فارسی

ترجمه زیبا و عاشقانه دعای کمیل فارسی

از دعاهاى بسیار معروف است، علاّمه مجلسى رحمة اللّه فرموده: این دعا از بهترین دعاهاست . امیر المؤمنین علیه السّلام‏ آن را به كمیل كه از خواصّ اصحاب آن حضرت بود آموخت و نیز فرموده: در شبهاى نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده میشود، و برای كفایت از گزند
میکس فوق العاده زیبا و عاشقانه *دلم برات تنگ شده*

میکس فوق العاده زیبا و عاشقانه *دلم برات تنگ شده*

از دعاهاى بسیار معروف است، علاّمه مجلسى رحمة اللّه فرموده: این دعا از بهترین دعاهاست . امیر المؤمنین علیه السّلام‏ آن را به كمیل كه از خواصّ اصحاب آن حضرت بود آموخت و نیز فرموده: در شبهاى نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده میشود، و برای كفایت از گزند
میکس فوق العاده زیبا و عاشقانه *سفر زمان دکتر جین*

میکس فوق العاده زیبا و عاشقانه *سفر زمان دکتر جین*

از دعاهاى بسیار معروف است، علاّمه مجلسى رحمة اللّه فرموده: این دعا از بهترین دعاهاست . امیر المؤمنین علیه السّلام‏ آن را به كمیل كه از خواصّ اصحاب آن حضرت بود آموخت و نیز فرموده: در شبهاى نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده میشود، و برای كفایت از گزند
اهنگ زیبای عاشقانه حالمون خوبه از شری و میلاد

اهنگ زیبای عاشقانه حالمون خوبه از شری و میلاد

از دعاهاى بسیار معروف است، علاّمه مجلسى رحمة اللّه فرموده: این دعا از بهترین دعاهاست . امیر المؤمنین علیه السّلام‏ آن را به كمیل كه از خواصّ اصحاب آن حضرت بود آموخت و نیز فرموده: در شبهاى نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده میشود، و برای كفایت از گزند