تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳:۳۲, ۱۹ تیر ۱۳۹۶
صفحه نخست » ویدیو متفرقه » راز آهن ، فرود آهن از آسمان که با انفجار ستاره های بزرگ صورت می گیرد ، معجزه علمی قرآن

راز آهن ، فرود آهن از آسمان که با انفجار ستاره های بزرگ صورت می گیرد ، معجزه علمی قرآن