اشواريا راي بعد الرجيم

استاندار تهران: امکان قانونی ادامه روند اخذ رای بعد از ساعت 24 وجود ندارد

استاندار تهران: امکان قانونی ادامه روند اخذ رای بعد از ساعت 24 وجود ندارد

به گزارش ایرنا، در بیانیه سیدحسین هاشمی که بامداد روز شنبه صادر شده، آمده است: حضور باشکوه و حداکثری مردم سراسر کشور به ویژه استان تهران در انتخابات بار دیگر مایه بهت و حیرت دشمنان و عزت و افتخار ایران اسلامی شد. وی اظهار کرد: حضور گسترده