كردن حیوانات

مراسم متبرک کردن حیوانات خانگی در پرو!

مراسم متبرک کردن حیوانات خانگی در پرو!

          برترین ها: روز یکشنبه (۴ اکتبر-۱۲ مهر) هم‌زمان با "روز جهانی حیوانات"، صدها نفر در یک مراسم مذهبی در بیرون کلیسای سن‌فرنسیسکو در شهر لیما پایتخت پرو جمع شدند تا حیوانات خانگی خود