قسمت چهارم استیج

قسمت چهارم Match of the Day با ترجمه در سایت نود قرار گرفت روز دوم هفته دوم

قسمت چهارم Match of the Day با ترجمه در سایت نود قرار گرفت روز دوم هفته دوم

وبسایت رسمی برنامه نود - سایت برنامه نود در راستای معرفی سرویس های جدید خود این بار پوشش یکی از معتبرترین برنامه های فوتبالی را در دستور کار خود قرار داده است. دو قسمت از برنامه Match of the Day از شنبه و یکشنبه هفته