مقایسه مزدا3 با سراتو

مقایسه مزد ساعتی کارگران در ۱۶ کشور

مقایسه مزد ساعتی کارگران در ۱۶ کشور

آمارها نشان می‌دهد دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸.۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و کارگران معتقدند دریافتی‌های فعلی باید دستکم تا ۲ برابر افزایش یابد.به گزارش مهر، بررسی های آماری نشان می دهد وضعیت حقوق و
مقایسه مزد ساعتی کارگران در ۱۶ کشور حقوق‌ها به دلار چقدر می‌شود؟

مقایسه مزد ساعتی کارگران در ۱۶ کشور حقوق‌ها به دلار چقدر می‌شود؟

 بررسی های آماری نشان می دهد وضعیت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در ایران نامناسب بوده و یکی از کمترین میزان ارقام را در بین کشورهای دیگر دارد. مقایسه رقم حاکی از فاصله و شکاف بسیار زیاد بین دریافتی
مقایسه مزدا 3 نیو و کیا سراتو وارداتی

مقایسه مزدا 3 نیو و کیا سراتو وارداتی

در بازار اتومبیل‌های دست دوم بین 85 تا 95 میلیون تومانی کشورمان، کیا سراتو (وارداتی) و مزدا3 خودروهایی می باشند که یک خریدار می تواند برای انتخاب بین آنها تردید کند. در ابتدا کمی به گذشته این دو اتومبیل در بازار خودرو