تحقیقات پروفسور ایموتو

همکاری مرکز تحقیقاتی پروفسور سمیعی با وزارت علوم

همکاری مرکز تحقیقاتی پروفسور سمیعی با وزارت علوم

به گزارش گروه علمی ایرنا از وزارت علوم، دکتر فتح الله مضطرزاده رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گفت: احداث حدود پنج هزار متر مربع ساختمان برای این مرکز آغاز شده و حدود 50 درصد هم پیشرفت داشته است. وی افزود: سایر فضاهای مقدماتی