پرکارترین رشته های دانشگاهی

پرکارترین های تولید علم کشور درآبان ماه 94

پرکارترین های تولید علم کشور درآبان ماه 94

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، براساس مدارک علمی منتشر شده در آبان ماه که در اسکوپوس نمایه شده است ، کل مدارک علمی منتشر شده ایرانیان در این ماه 1 هزارو 455 عنوان بوده است که تعداد استنادات دریافتی مدارک علمی ایران