سرمایهگذاری ترکیه

قلدری ترکیه با سرمایه‌گذاری روی پوست موز و تکیه به ناتو

قلدری ترکیه با سرمایه‌گذاری روی پوست موز و تکیه به ناتو

خبرگزاری خانه ملت ، گروه بین الملل: اردوغان رفتار خصمانه در پرونده جنگ چند ملیتی سوریه با ساقط کردن جنگنده روسیه تکمیل کرد. اقدام دیروز آنکارا منجر به نگرانی در مورد آینده خاورمیانه شده است.