اقتصاد مسئله

همه ارکان نظام پذیرفته‌اند که مقابله با تنگناهای اقتصادی مسئله اول کشور است

همه ارکان نظام پذیرفته‌اند که مقابله با تنگناهای اقتصادی مسئله اول کشور است

معاون اول رییس جمهور گفت: مهمترین اقدام که امروز در دستور کار دولت قرار گرفته است به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد