عکسهای آشویتس

عکس:

عکس: "آشویتس"، اردوگاه مرگ نازی ها

وبسایت فرادید: هفتاد و یکسال پیش در چنین روزهایی اردوگاه مرگ "آشویتس" به دست سربازان روس آزاد شد؛ جایی که بین سال‌های 1940 تا 1945 بیش از یک میلیون انسان در آن به کام مرگ فرستاده شدند.پس از آنکه ارتش شوروی سابق در 13 ژانویه 1945 بزرگترین لشکرکشی خود