محدودیت های جدید اینستاگرام

لغو محدودیت های پوشش بیمه ای آمریکا بر حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی ایران

لغو محدودیت های پوشش بیمه ای آمریکا بر حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی ایران

به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، یک شرکت بیمه گر مستقر در آمریکا برای صنعت جهانی کشتیرانی اعلام کرد: این شرکت مجوز دولت آمریکا را برای پوشش دادن شرکت های غیرآمریکایی که نفت را از ایران به نقاط دیگر جهان حمل می کنند، به دست آورده است.این شرکت