احضار نخستین

«احضار» نخستین سریال شبکه ویدئویی در ژانر وحشت

«احضار» نخستین سریال شبکه ویدئویی در ژانر وحشت

نخستین سریال شبکه ویدئویی در ژانر وحشت به کارگردانی رامین عباسی زاده جلوی دوربین می‌رود.