خاطراتم چرا یادت نمانده

چرا خاطرات انسان هیچگاه کاملا صحت ندارند؟

چرا خاطرات انسان هیچگاه کاملا صحت ندارند؟

وب سایت دیجیاتو - مریم موسوی: خاطرات در ذهن انسان حک می شوند؛ وقتی که متولد می شویم، جشن هفت سالگی مان، زمانی که لباس مورد علاقه مان را بر تن می کنیم و حتی زمانی که مشغول خوردن بستنی هستیم که ناگهان آب شده و روی لباسمان ریخته و حتی باعث خنده اطرافیان