جنگل گوینک

"گیس پیرزن" در جنگل "گوینک" خیره کننده است

جنگل‌های گوینک در فصل فروردین بهشتی با گل‌های لاله، آلاله، زنبق و مریم گلی است که رنگ‌های متنوع این نوع گل‌ها موجب شده تا چشم هر بیننده‌ای را خیره کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان‌شمالی، علاوه بر آن، وجود