عربستان حالا

عربستان در حال تضعیف خود و تقویت ایران است

عربستان در حال تضعیف خود و تقویت ایران است

صاحب‌خبر - به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس، نشریه «فارین‌ پالیسی» در مقاله‌ای به تبعات ادامه خصومت عربستان با ایران پرداخته و با ذکر برخی فاکتورها، نتیجه‌گیری کرده که ادامه این مسیر،