چی باعث رشد سریع مو میشه

چه عاملی باعث رشد پزشکی حج ایران شد؟

چه عاملی باعث رشد پزشکی حج ایران شد؟

صاحب‌خبر - خبرگزاری تسنیم: سیدعلی مرعشی با تشریح خدمات پزشکی به حجاج کشورمان در سرزمین وحی اظهار داشت: از سه سال قبل خدمات پزشکی به حجاج کشورمان در قالب مجموعه‌ها صورت می‌پذیرد زیرا قبل از این طرح پزشکان با کاروان‌ها همراه بودند ولی هم اکنون