صورت دخترانه

پدر هندی پس از رسوایی به صورت دختر و دامادش اسید پاشید

پدر هندی پس از رسوایی به صورت دختر و دامادش اسید پاشید

صاحب‌خبر - روز نو : «کوشبو به دوی » دختر جوان هندی هنگامیکه متوجه می شود پدرش به مردان غریبه دختران جوان را می فروشد و از این راه کسب درآمد می کند مورد حمله این مرد سنگدل  قرار گرفت.در این حمله شوهر وی نیز آسیب دیده و بخش هایی از چهره اش سوخته است.