مخالفان حضور ایران در سوریه

رئیس‌جمهور صادقانه بگوید منشا مخالفت با حضور وزرای زن کجا است

رئیس‌جمهور صادقانه بگوید منشا مخالفت با حضور وزرای زن کجا است

عضو فراکسیون زنان گفت: رییس‌جمهور در زمان دفاع از کابینه پیشنهادی خود گفته بود که برای انتخاب وزراء تحت فشار نبوده اما تلویحا دلیل عدم معرفی وزیر زن را برخی مخالفت‌ها عنوان کرد که انتظار