کوتاه و شنیدنی شهید اوینی

داستان شنیدنی شهید موتمن از زبان خانواده‌اشماجرای مرخصی نیمه تمام

داستان شنیدنی شهید موتمن از زبان خانواده‌اشماجرای مرخصی نیمه تمام

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری تسنیماردبیل، شهید گروهبان دوم تکاور "سیروس موتمن کولانکو "فرزند الله‌بخش در نخستین روز فرودین ماه سال 40 در شهر اردبیل، در خانواده‌ای ساده و بی‌آلایش پا به عرصه هستی نهاد و زمانی که 6 ساله بود خانواده‌اش