چکار کنیم کودک زود حرف بزند

چه کنیم کودک از آمپول زدن نترسد

چه کنیم کودک از آمپول زدن نترسد

سلامت نیوز:تزریق آمپول برای هیچ‌کس لذت‌بخش نیست. دیدن خون و دکتری که روپوش سفید بر تن دارد و حتی محیط بیمارستان می‌تواند برای بسیاری از مردم ترسناک باشد؛ اما بااین‌وجود، می‌توانید به فرزندتان کمک کنید تا در مورد درمان پزشکی،