حکم قهرمانی دفاع شخصی

مصلح: دفاع از قهرمانی سخت تر از قهرمان شدن است

مصلح: دفاع از قهرمانی سخت تر از قهرمان شدن است

مدافع پرسپولیس پس از کسب قهرمانی در اولین تجربه حضورش در پرسپولیس ابراز خوشحالی کرد. به گزارش ایلنا، شایان مصلح پس از قهرمانی با پرسپولیس در سوپرجام