قطار گران

بلیت قطار گران نمی‌شودراه اندازی قطار فوق‌العاده همدان-مشهد

بلیت قطار گران نمی‌شودراه اندازی قطار فوق‌العاده همدان-مشهد

صاحب‌خبر - به گزارش  گروه اقتصاد   خبرگزاری میزان ، میرحسن موسوی با تشریح برنامه قطارهای مسافری راه‌آهن در تابستان امسال اظهار کرد: این برنامه برای 103 روز