ابعاد حقوقی سانچی

ابعاد حقوقی رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت ایران به پرداخت غرامت

ابعاد حقوقی رأی دادگاه استیناف کانادا در محکومیت ایران به پرداخت غرامت

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سابقاً دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی آرایی را علیه جمهوری اسلامی ایران با ادعای معاونت در عملیات تروریستی صادر کرده‌اند. قضیه مربوط به محکومیت جمهوری اسلامی ایران توسط دادکاه استیناف آنتاریو