امکانات زنجان

زنجان از امکانات و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی برخوردار است

زنجان از امکانات و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی برخوردار است

صاحب‌خبر -  استانداری زنجان؛ سید بیوک موسوی در جلسه کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی استان زنجان، با بیان اینکه استفاده و بکارگیری مدیران در استان مطابق با توانایی مدیریتی و اجرایی آن ها خواهد بود، یادآور شد: مدیرانی که انجماد فکری