واگذاری کاروانسرای بیستون

واگذاری کاروانسرای شاه عباسی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

واگذاری کاروانسرای شاه عباسی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

عبدالناصر میرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کاروانسرای شاه عباسی کرج، اظهار کرد: در گذشته این کاروانسرا در اختیار بنیاد فهمیده بود. به گفته میرچی با توافق انجام شده میان میراث فرهنگی البرز