چگونگی حذف اکانت توییتر

چگونگی حذف مافیای گردشگری پزشکی در کشور

چگونگی حذف مافیای گردشگری پزشکی در کشور

صاحب‌خبر - خبرگزاری تسنیم: ابراهیم بای سلامی در نشست مطبوعاتی همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی اظهار داشت: تامین اجتماعی با حضور جدی در عرصه گردشگری پزشکی مسلماً با ارزآوری از درمان بیماران خارجی برای