مردان متاهل در فضای مجازی

آمار عجیب در سرشماری۹۵ تعداد مردان متاهل از زنان پیشی گرفت!

آمار عجیب در سرشماری۹۵ تعداد مردان متاهل از زنان پیشی گرفت!

سلامت نیوز: ۶۰ سال پس از انجام نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران، فزونی گرفتن تعداد مردان دارای همسر از زنان متاهل در سرشماری ۹۵ تعجب کارشناسان را سبب شده است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، اواخر اسفندماه گذشته بود که امیدعلی