سند ٢٠٣٠ چيست

سند ٢٠٣٠ در دانشگاه تهران بررسی شد

سند ٢٠٣٠ در دانشگاه تهران بررسی شد

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، سند 2030 با حضور محمدمهدی اسماعیلی کارشناس مسائل بین‌الملل و جمعی از اساتید در دانشگاه تهران بررسی شد. محمدمهدی اسماعیلی کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه تهران در این نشست