جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس

تغییر نام دوباره میدان های تهرانپارس در اولین جلسه کمیسیون نامگذاری شورای پنجم

تغییر نام دوباره میدان های تهرانپارس در اولین جلسه کمیسیون نامگذاری شورای پنجم

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، محمد سالاری در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در اولین نامگذاری شورای پنجم، نام فلکه های تهرانپارس را تغییر خواهیم داد. وی افزود: برخی نامگذاری ها جز سردرگمی چیزی برای