کافه های تهرانپارس

تغییر نام دوباره میدان های تهرانپارس در اولین جلسه کمیسیون نامگذاری شورای پنجم

تغییر نام دوباره میدان های تهرانپارس در اولین جلسه کمیسیون نامگذاری شورای پنجم

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، محمد سالاری در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در اولین نامگذاری شورای پنجم، نام فلکه های تهرانپارس را تغییر خواهیم داد. وی افزود: برخی نامگذاری ها جز سردرگمی چیزی برای