رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

دانشجوی شاهرودی مقام اول جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی را کسب کرد

دانشجوی شاهرودی مقام اول جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی را کسب کرد

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری خبرانلاین میثم طاهری در پنجمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی با ارائه پایگاه اینترنتی یا ضامن آهو توانست مقام اول این جشنواره را در بخش تارنماهای اینترنتی و رسانه‌های برخط بدست آورد. میثم طاهری از دانشجویان