rj orien & associates llc

وزرا نمی‌توانند بخشی از وقت خود را در اختیار نمایندگان قرار دهند

وزرا نمی‌توانند بخشی از وقت خود را در اختیار نمایندگان قرار دهند

رئیس مجلس تاکید کرد: بر اساس قانون رییس‌جمهور می‌تواند بخشی از وقت خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد اما این کار برای وزرا امکان پذیر نیست.