چرخه طراحی

چرخه طراحی هیوندای و جنسیس نصف می شود

چرخه طراحی هیوندای و جنسیس نصف می شود

هیوندای از برنامه خود برای کاهش چرخه طراحی محصولات این شرکت و همچنین برند لوکس جنسیس به نصف خبر داد. طبق گزارش وب سایت Automotive News، این حرکت به منظور کمک به شرکت برای به روز نگه داشتن محصولات و همچنین پاسخ سریع تر به تغییرات