تاریخ انتشار: ۲۱:۵۳:۵۷, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

دوره تعالی معنوی مدرسین فدراسیون ورزش های همگانی

دوره تعالی معنوی مدرسین فدراسیون ورزش های همگانی

اعتدال : دوره تعالی معنوی مدرسین فدراسیون ورزش های همگانی این دوره دو روزه براساس سند توسعه این فدراسیون در راستای گسترش ورزش های همگانی در بین مردم برنامه ریزی شده است و  60 بانوی مدرس ورزش همگانی با حضور رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور و رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون در کارگاه های آموزشی با اصول و معیارهای تعالی معنوی در ورزش آشنا می شوند. ∎​