تاریخ انتشار: ۲۱:۵۱:۵۷, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

اولین تصویر از حادثه در بارسلون اسپانیا

اولین تصویر از حادثه در بارسلون اسپانیا

اعتدال : 550398_583.jpg
∎​