تاریخ انتشار: ۲۱:۳۱:۴۶, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

مراسم ترحیم مرحوم "محمدعلی فلاحتی نژاد"

مراسم ترحیم مرحوم "محمدعلی فلاحتی نژاد"

اعتدال : ∎​