تاریخ انتشار: ۲۱:۳۱:۳۱, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

درخواست تبادل خلبان اسیر سوری با یک تروریست

درخواست تبادل خلبان اسیر سوری با یک تروریست

اعتدال : العالم ـ سوريه الهرموش، سرهنگ جدا شده از صفوف افراد مسلح، سالها در اسارت نیروی امنیتی سوریه است. "ابوبرزان السلطانی" معاون فرمانده تیپ "اسود الشرقیه"  در یک پیام صوتی، موافقت ارتش موسوم به آزاد با مبادله علی حلوه خلبان اسیر با حسین الهرموش سرگرد سابق ارتش سوریه را که سالها زندانی بوده، اعلام کرد. اتاق عملیات موسوم به "الارض لنا " متشکل از دو گروه " اسود الشرقیه و نیروهای احمد العبدو" وابسته به ارتش آزاد سوریه، توانست روز سه شنبه، جنگنده میگ 21 ارتش سوریه را در ریف سویدای شرقی منهدم کرده و علی حلوه خلبان آن از اهالی منطقه تلکلخ ریف حمص را به اسارت بگیرد. 217 ∎​