تاریخ انتشار: ۰۷:۳۳:۲۰, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

همه چیز را درباره روغن‌سوزی در خودرو بدانیم

همه چیز را درباره روغن‌سوزی در خودرو بدانیم

اعتدال : روغن سوزی به سوختن همزمان روغن موتور، بنزین و هوا در محفظه موتور احتراق می گویند که باعث افزایش مصرف سوخت، کاهش شتاب و توان موتور و افزایش آلاینده های اگزوز می گردد.روغن سوزی علاوه بر آلودگی هوا موجب آسیب دیدن موتور خودرو و کاهش قدرت آن می شود
علت های روغن سوزی عبارتند از:الف) شکستن رینگ های پیستونب) خورده شدن جداره سیلندرج) لاغر شدن پیستوند) خراب گیت و لاستیک های آن(متعلقات سر سیلندر)علائم روغن سوزی عبارتند از:


الف) خروجی دود آبی رنگ از لوله اگزوز بصورت دائمی؛ اگر دود آبی در ابتدای گاز دادن از لوله اگزوز خارج شده و سپس قطع گردد. از خرابی گیت و لاستیک های آن خواهد بود.(متعلقات سر سیلندر)ب) داخل لوله اگزوز چرب می شود و وقتی دستمال کاغذی را در داخل لوله اگزوز قرار دهیم. دستمال کاغذی چرب می شود
ج) به دهانه شمع روغن می زند. و شمع را می سوزاند
د)موتور حتما کسری روغن دارد
ه)اگر در قالپاق موتور را باز کنید،دود آبی از آن خارج می شود.

چون محفظه کارتل که روغن در آنست به بالا ی سرسیلندر راه دارد، و چیزی که محفظه احتراق را به کارتل گازبندی می کند رینگ ها هستند،اگر رینگ ها ضعیف باشند هم روغن سوزی رخ می دهد چرا که روغن از کنار رینگ ها به محفظه احتراق راه یافته و می سوزد، و گازهای حاصل از احتراق نیز از محفظه احتراق به کارتل و از کارتل به بالای موتور یعنی همانجایی که در قالپاق موتور قرار دارد راه می‌یابد و با باز کردن در قالپاق این گازها خارج می شود.

در این موقعیت مکانیک ها اصطلاحا می گویند موتور بخار دارد و معمولا در این حالت موتور نیاز به تعمیر کلی یعنی تعویض رینگ و پیستون و حتی شاید تراش سیلندر یا تعویض سیلندر دارد.
منبع خبر : ایران جیب