تاریخ انتشار: ۰۱:۱۲:۰۶, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

فعالیت بیش از 160 هزار بافنده فرش دستباف در فارس صدور مجوز مشاغل خانگی قالیبافی برای 32 هزار نفر

فعالیت بیش از 160 هزار بافنده فرش دستباف در فارس صدور مجوز مشاغل خانگی قالیبافی برای 32 هزار نفر

اعتدال : به گزارش شیرازه، علی همتی با اشاره به اینکه فرش دستباف در سالهای اخیر همواره رقم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: بررسی روند تولید فرش دستباف بیانگر این واقعیت است که این کالای با ارزش با اتکای کامل به منابع، امکانات و خلاقیت تولیدکنندگان داخلی و ارزبری بسیار کم، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تحصیل درآمد کشور داشته است. وی افزود: فرش دستباف، قادر بوده تا با ایفای نقش مکمل برای بخش کشاورزی در مناطق روستایی، شرایط ایجاد و حفظ اشتغال در روستاها و مناطق عشایری و افزایش درآمد روستاییان و عشایر را فراهم آورده و انگیزه باقی ماندن در روستاها را نیز افزایش داده و از مهاجرت بی رویه به شهر جلوگیری کند. همتی اضافه کرد: همچنین این کالای تولیدی باارزش درمناطق روستایی برای تسریع درروند تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است زیرا روستاها ومناطق عشایری فارس بیشترین سهم را در تولید فرش دستباف وگبه دارند. وی اظهار داشت: در استان فارس بیش از 160بافنده فرش دستباف فعالیت دارندکه اکثرا در کنار کارهای دامداری، کشاورزی و خانه داری و یا بعنوان شغل مشغول بافت انواع فرش وگبه می باشند که از این تعداد درحدود 122هزارنفر کارت قالیبافی از اتحادیه های صنفی ویا شرکتهای تعاونی روستایی دریافت داشته اند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس تصریح کرد: ازسال 1388 که سامانه مشاغل خانگی ایجاد شد با توجه به موقعیت استان 75هزار نفر در رسته قالیبافی وحرف، مرتبط ثبت نام کردند که بالاترین آماردرمیان رسته های مشاغل خانگی می باشد و ازاین تعدادبرای32هزار نفر آنها مجوز مشاغل خانگی باهمکاری ادارات تعاون ،کارورفاه اجتماعی صادرشد ، که همگی متقاضی تسهیلات برای راه اندازی ویا گسترش کارگاه قالیبافی می باشند. همتی بیان داشت: در رشته فرش دستباف با حداقل سه الی پنج میلیون تومان می شود برای یکنفر شغل ایجاد کرد که درسطح استان حدد150کارگاه تولید غیرمتمرکز فرش دستباف فعال داریم و هر یک از آنها حداقل 20 بافنده ویا بیشتر(بعضی 500الی 600 نفر)تحت پوشش دارند. وی یاد آور شد: باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه وخواب سرمایه چند ماهه علی الخصوص درصادرات اکثرا با کمبود سرمایه درگردش مواجه هستندکه بادر اختیارگذاشتن تسهیلات کمکی به این تولیدکنندگان ورونق فرش دستباف ، همچنین برطرف نمودن موانع صادراتی وتبلیغات داخلی وخارجی برای شناساندن مزیت های فرش ارگانیک دستباف با استفاده از رنگ والیاف طبیعی در فرش فارس زمینه اشتغال جدید پنج هزار نفر چه مستقیم وغیر مستقیم فراهم می باشد.
∎​