تاریخ انتشار: ۲۰:۵۵:۴۰, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

كسب رتبه چهارم ايران در توليد داروهاي زيست‌فناوري در منطقه

كسب رتبه چهارم ايران در توليد داروهاي زيست‌فناوري در منطقه

اعتدال : دبير ستاد توسعه زيست‌فناوري معاونت علمي از كسب رتبه چهارم ايران در منطقه در حوزه توليد داروهاي زيست‌فناوري خبر داد. مصطفي قانعي ضمن اعلام اين خبر با اشاره به وضعيت ايران در توليد داروهاي زيست‎فناوري گفت: در حال حاضر ايران در زمينه توليد داروهاي زيست فناوري در رتبه چهارم منطقه قرار دارد. دستيابي به اين هدف با توليد داروهاي بيشتر امكان پذير است. تا پنج سال ديگر با توليد ۲۹ قلم داروي جديد در حوزه زيست‌فناوري، به رتبه سوم ارتقا خواهيم يافت. ايران تا سه سال آينده با توليد ۴۹ دارو از مجموع ۱۴۶ دارو در آسيا رتبه سوم را كسب خواهد كرد.

∎​