تاریخ انتشار: ۰۱:۳۴:۲۸, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

كسب 7 رتبه برتركشوري در سومين جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس تفكر و سبك زندگي

كسب 7 رتبه برتركشوري در سومين جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس تفكر و سبك زندگي

اعتدال : به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان سيستان و بلوچستان، سعيده سرگلزايي مقدم هدف از برگزاري اين جشنواره ها را ارتقاي كمي و كيفي دانش و نگرش مربيان و معاونين پرورشي مدارس در درس تفكر و سبك زندگي و ايجاد يك شبكه انساني كار آمد و متخصص در حوزه پرورشي و فرهنگي به منظور تبادل انديشه و افزايش تجربيات علمي و عملي دانست . معاون پرورشي و فرهنگي آموزش وپرورش استان سيستان وبلوچستان افزود: در مرحله استاني تعداد 168 اثر به دبير خانه جشنواره از شهرستان ها، مناطق راه يافت كه ازاين تعداد 10 اثر پس از داوري وكارشناسي به جشنواره كشوري ارسال گرديد . وي ضمن تقدير از مشاركت گسترده و فعالانه  همكاران گفت:آثار ارسالي، تلفيقي از خلاقيت و روش هاي نوين تدريس بود كه توانست 7 رتبه برتر كشوري را به خود اختصاص دهد . ∎​