تاریخ انتشار: ۱۲:۰۰:۰۴, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

مشاور وزیر بهداشت: وزیر بهداشت صحبتی درباره فعالیت در دولت دوازدهم نداشته است

مشاور وزیر بهداشت: وزیر بهداشت صحبتی درباره فعالیت در دولت دوازدهم نداشته است

اعتدال : 'عباس زارع نژاد' شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در خبری که از سخنان وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از مرکز جراحی قلب شاهرود منتشر شده است، نکاتی درباره همکاری ایشان با دولت دوازدهم مطرح شده است درحالی که در سخنان وزیر بهداشت چنین صحبتی مطرح نشده است و انتشار این سخنان ناشی از اشتباه در برداشت و تنظیم خبر خبرنگار بوده است.
وی گفت: اینکه وزیر بهداشت در دولت آینده حضور داشته باشد یا خیر موضوعی مستقل است اما در سخنان وزیر بهداشت در این مراسم چنین جمله ای بیان نشده است.
شبک**1983**3063**1392**خبرنگار: افشین شاعری** انتشار: ابوالفضل بابایی