تاریخ انتشار: ۰۱:۰۷:۵۳, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه احداث پارکینگ ۱۱ طبقه‌ای نیایش

پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه احداث پارکینگ ۱۱ طبقه‌ای نیایش

اعتدال : سيدمهدي پورهاشمي ضمن اعلام اين خبر افزود: درحالي‌كه عمليات حفاري و نصب 100حلقه شمع از مجموع 105حلقه شمع مياني پروژه احداث پاركينگ طبقاتي نيايش به اتمام رسيده، بيش از 85درصد از سقف تراز صفر اين پروژه نيز با موفقيت بتن‌ريزي شده است. گفتني است پاركينگ طبقاتي نيايش، سازه‌اي 11طبقه با 9طبقه پاركينگ در تراز منهاي يك و 2طبقه تجاري در تراز مثبت يك است. با بهره‌برداري از اين پروژه، فضاي موردنياز براي پارك بيش از 1200دستگاه خودرو تأمين شده و به اين ترتيب امكان مراجعه كم‌دردسر شهروندان به پرديس سينمايي ملت، بوستان ملت و بيمارستان قلب شهيد رجايي تسهيل خواهد شد. برخورداري از ورودي مناسب از تونل نيايش و تراز صفر (غرب بزرگراه نيايش) و فراهم ساختن امكان خروج به جنوب بزرگراه كردستان و غرب بزرگراه نيايش، از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه زيرسطحي خواهد بود.∎​