تاریخ انتشار: ۰۰:۴۹:۱۵, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آغاز ترانزیت نفت کوره به امارات

آغاز ترانزیت نفت کوره به امارات

اعتدال : به گزارش ایسنا، یوسف گران پاشا گفت: با توجه به این‌که حمل و نقل ریلی مزایایی همچون ایمنی حمل، کاهش ترافیک جاده ها و کاهش خطر تصادف،کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از آلودگی‌ها و نزدیک شدن به استانداردهای زیست محیطی است؛ این نوع حمل و نقل مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. مدیرکل راه آهن شمال افزود: برخورداری از موقعیت مناسب جغرافیایی خصوصا توریستی و تفریحی و قرار گرفتن در کانون برخی از مهم‌ترین کریدورهای حمل و نقل ریلی نظیر ترکمنستان - ایران، اتصال ریلی بندر امیرآباد به شبکه ریلی راه‌آهن شمال و امتیازات و ویژگی‌های خاص مازندران سبب شد تا کشورهای همسایه نیز برای ترانزیت بار از ایران به مقاصد مختلف به راه‌آهن توجه کنند. ∎​
برچسب ها :
منبع :