تاریخ انتشار: ۰۰:۳۵:۵۱, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

دانشجویان ایرانی رای دادن را وظیفه ملی و شرعی دانستند

دانشجویان ایرانی رای دادن را وظیفه ملی و شرعی دانستند

اعتدال : به گزارش ایرنا ، دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان بصورت منجسم در پای صندوق اخذ رای دایر شده در سفارت کشورمان در باکو حضور داشته و به نامزد مورد نظر خود رای دادند.
میرزاجانی مسوول انجمن دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان گفت : دانشجویان با حضور پرشور در این انتخابات وابستگی به نظام جمهوری اسلامی و عرق ملی را به نمایش گذاشتند.
وی در گفت و گو با ایرنا افزود: دانشجویان ایرانی بخاطر ارزش قایل بودن به آرمان های جمهوری اسلامی پای صندوق رای آمدند و حضور پرشور در این انتخابات داشتند.
وی افزود: دانشجویان ایرانی دانشگاه های دولتی باکو ، نفت ، معماری ، پزشکی ، فنی و خزر جمهوری آذربایجان بطور منسجم و علاقه خاص در پای صندوق اخذ رای حاضر شدند.
همچنین مقصود معیب ایواتلو دانشجو رشته دندان پزشکی شرکت در انتخابات را یک وظیفه ملی و شرعی خواند و فرمایشات امام راحل در این زمینه را خاطر نشان کرد و گفت ، ما دانشجویان ایرانی نیز بعنوان جزو ملت ایران صرف نظر از این که در هر جای دنیا باشیم با حضور پرشور و علاقه خاص در پای صندوق اخذ رای وظیفه ملی و شرعی را انجام دادیم.
مدیری دانشجو سال چهارم دندان پزشکی انتخابات ریاست جمهوری ایران را آینده ساز برای کشورمان عنوان کرد و ما دانشجویان هم مانند نمایندگان اقشار مختلف جامعه که به فکر آینده توسعه ایران اسلامی هستند، در این دوره انتخابات حضور فعال داشتیم.
رای گیری از ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان ساعت هشت به وقت محلی روز جمعه در شعبه های اخذ رای دایر شده در سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو و سرکنسولگری کشورمان در نخجوان انجام گرفت.
با توجه به این که انتخابات در ساعت شش به وقت محلی در باکو به پایان می رسید ولی بنا به حضور پرشور ایرانیان مقیم باکو ساعت رای گیری تا ساعت 20 تمدید شد .
شبک ** خاورم ** 337**1917**انتشار دهنده: سید محمد باقر نوربخش