تاریخ انتشار: ۲۳:۴۹:۲۷, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

عوامل اجرایی موظف به اخذ رای مراجعه کنندگان تا ساعت 24 هستند

عوامل اجرایی موظف به اخذ رای مراجعه کنندگان تا ساعت 24 هستند

اعتدال : به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا مستقر در وزارت کشور، در این اطلاعیه آمده است، رای گیری تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت و عوامل اجرایی تمامی شعب اخذ رای موظفند رای مواجعه کنندگان را اخذ و راس ساعت 24 نسبت به اتمام رای گیری اقدام کنند.
سیام**9103**9254**
خبرنگار: حمید شهریاری**سجاد خسروانیان*انتشار:امیرکاردان راد