تاریخ انتشار: ۰۴:۱۰:۲۴, ۱۸ دی ۱۳۹۵

روزنامۀ نروژی: پوتین 6 - 0 اوباما!

روزنامۀ نروژی: پوتین 6 - 0 اوباما!

اعتدال : العالم - آمریکا به نوشتۀ داگ بلادت، پیروزی اول وقتی بود که پوتین به اوباما پیشنهاد نمود که زرادخانه شیمیایی سوریه منهدم شود که به این شکل دمشق را از حمله کشورهای غربی به این کشور نجات داد.
پیروزی دوم وقتی بود که پوتین شبه جزیره کریمه را به روسیه ملحق کرد. سال 2014 آمریکا و اتحادیه اروپا به همین دلیل، مجازات هایی علیه روسیه اعلام کردند که روسیه متقابلا مجازات هایی را اعمال کرد که به همین دلیل زیان های عظیمی به این اتحادیه وارد شد.     
سومین پیروزی، سپتامبر 2015 هنگام آغاز عملیات نظامی ارتش روسیه در سوریه بود که مسیر جنگ را تغییر داد و دسامبر 2016 به سیطره ارتش سوریه بر حلب انجامید که یک پیروزی واقعی بود.  
پیروزی چهارم، اواخر سال 2016 وقتی بود که روسیه، ترکیه و ایران برای تحقق حل سیاسی در سوریه توافقی تدوین کردند که ترکیه به عنوان عضو پیمان ناتو، روسیه را در این زمینه بر آمریکا ترجیح داد و آن را به عنوان شریک انتخاب نمود.
پنجمین پیروزی، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا بود؛ چه اینکه دمکرات ها عکس پوتین را در کنار تصویر ترامپ قرار دادند اما دونالد رییس جمهور شد.  
ششمین پیروزی عدم پاسخگویی پوتین به اخراج دیپلمات های روس از سوی اوباما از طریق اخراج نکردن دیپلمات های آمریکایی بود. پوتین به جای آن، فرزندان دیپلمات های آمریکایی را به مراسم کریسمس در کرملین دعوت کرد.
206
  ∎​
برچسب ها :
منبع :