تاریخ انتشار: ۱۲:۴۱:۳۴, ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

برنامه هفت هفته از رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال بانوان اعلام شد

برنامه هفت هفته از رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال بانوان اعلام شد

اعتدال : به گزارش سرویس ورزشی برنا، برنامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال بانوان از هفته اول تا هفتم از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.

 

جمعه 3 اردیبهشت-ساعت 11:00-هفته اول

شهروند ساری-هلال احمر یزد-سید رسول حسینی-ساری

شاهد فسا-شقایق مبارکه-شهید قاسمی-فسا

گودزینل خان اسفراین-شهرداری رشت-شهدای کارگران-اسفراین

هایلی تهران-شهرداری دزفول-شهید قاسمی-تهران

 

جمعه 10 اردیبهشت-ساعت 11:00-هفته دوم

شاهد فسا-شهروند ساری-شهید قاسمی-فسا

شهرداری رشت-هلال احمر یزد-آتشفشانی-رشت

شقایق مبارکه-هایلی تهران-پیروزی-مبارکه

شهرداری دزفول-گودزینل خان اسفراین-مجدیان-دزفول

 

چهارشنبه 15 اردیبهشت-ساعت11:00- هفته سوم

شهروند ساری-شهرداری رشت-سید رسول حسینی-ساری

هایلی تهران-شاهد فسا-شهید قاسمی-تهران

هلال احمر یزد-شهرداری دزفول-عدالت-یزد

گودزینل خان اسفراین-شقایق مبارکه-شهدای کارگر-اسفراین

 

جمعه 24 اردیبهشت ماه-ساعت 11:00-هفته چهارم

هایلی تهران-شهروند ساری-شهید قاسمی-تهران

شهرداری دزفول-شهرداری رشت-مجدیان-دزفول

شاهد فسا-گودزینل خان اسفراین-شهید قاسمی-فسا

شقایق سرخ مبارکه-هلال احمر یزد-پیروزی-مبارکه اصفهان

 

جمعه 31 اردیبهشت ماه-ساعت 11:00- هفته پنجم

شهروند ساری-شهرداری دزفول-سید رسول حسینی-ساری

گوزینل خان اسفراین-هایلی تهران-شهدای کارگر-اسفراین

شهرداری رشت-شقایق سرخ مبارکه-آتشفشانی-رشت

هلال احمر یزد-شاهد فسا-عدالت-یزد

 

پنجشنبه 6 خرداد-ساعت 11:00- هفته ششم

گودزینل خان اسفراین-شهروند ساری-شهدای کارگر-اسفراین

شقایق سرخ مبارکه-شهرداری دزفول-پیروزی-مبارکه

هایلی تهران-هلال احمر یزد-شهید قاسمی-تهران

شاهد فسا-شهرداری رشت-شهید قاسمی-فسا

 

سه شنبه 11 خرداد-ساعت11:00-هفته هفتم

شهروند ساری-شقایق سرخ مبارکه-سید رسول حسینی –ساری

هلال احمر یزد-گودزینل خان اسفراین-عدالت-یزد

شهرداری دزفول-شاهد فسا-مجدیان-دزفول

شهرداری رشت-هایلی تهران-آتشفشانی-رشت