تاریخ انتشار: ۱۲:۴۰:۳۸, ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

خودروي هيبريدي چيست و چگونه کار مي کند؟

خودروي هيبريدي چيست و چگونه کار مي کند؟

اعتدال : پرشين خودرو/ تعداد زيادي از مردم خودروهاي هيبريدي را در مکانهايي ديده اند.بيشتر لوکوموتيو ها از سيستم هيبريدي ديزل - الکتريکي بهره ميبرند و يا در شهرهايي مانند سياتل اتوبوس هايي با همين سيستم ديزل - الکتريکي کار وجود دارند.
اين اتوبوس ها يا بهتر بگوييم نوعي تراموا وقتي که به سيمهاي برق بالاي سقف خود دسترسي دارند از نيروي پيشرانه الکتريکي خودبهره ميبرند و زماني که به اين کابل هاي برق دسترسي ندارند با پيشرانه ديزل خود به حرکت ادامه ميدهند .زير دريايي ها نيز نوعي ماشينهاي هيبريدي هستند که معمولا با يکي از سيستمهاي هسته اي - الکتريکي و يا ديزل - الکتريکي کار مي کنند.
بطور کلي تمام وسايل نقليه اي که از ادغام دو و يا چند پيشرانه انتقال نيرو که بطور مستقيم و يا غير مستقيم به سيستم انتقال قدرت وابسته هستند را ماشينهاي هيبريدي گوييم.
بيشتر خودروهاي هيبريدي توليد شده تاکنون از نوع بنزيني - الکتريکي هستند گرچه بعضي از خودروسازها مانند پژو سيتروئن خودروهاي هيبريدي از نوع ديزل - الکتريکي نيز توليد کرده اند .در اين مقاله بيشتر به خودروهاي بنزيني - الکتريکي ميپردازيم.
خودروهاي بنزيني شامل يک باک بنزين ميباشند که منبع ذخيره کننده بنزين موتور است وموتور نيز به وسيله سيستم انتقال قدرت نيروي توليدي را به چرخ ها ميرساند .در مقابل در خودروهاي الکتريکي يک مجموعه از باتري ها وجود دارد که الکتريسيته مورد نياز موتور الکتريکي را فراهم ميکند وموتور الکتريکي نيز به وسيله سيستم انتقال قدرت نيروي توليدي خود را به چرخ ها ميرساند .
در مقابل در خودروهاي الکتريکي يک مجموعه از باتري ها وجود دارد که الکتريسيته مورد نياز موتور الکتريکي را فراهم ميکند و موتور الکتريکي نيز به وسيله سيستم انتقال قدرت نيروي توليدي خود را به چرخ ها ميرساند.
براي شما و من يک خودروي مفيد خودرويي است که حداقل نيازهاي ما را بر اورده کند که اين نياز ها ميتوانند چنين باشند:
۱- از يک سوخت گيري اوليه حداقل 300 مايل يا 482 کيلومتر تا يک سوخت گيري مجدد راه بروند
۲- هر بار سوخت گيري اسان و سريع باشد و فاکتورهاي ديگر .....
يک موتور بنزيني اکثر اين نيازها را براورده ميکند اما در عوض الودگي زيادي دارد و يک موتور برقي
با اينکه الودگي خيلي کمي (يا اصلا) ايجاد نميکند اما اين موتور حداکثر بين 50 تا 100مايل (۸۰ تا ۱۶۱ کيلومتر)ميتواند بين دو شارژ خود برود و مشکل ديگر موتور الکتريکي اين است که شارژ شدنش سخت و خيلي زمانبر است.يک خودروي هيبريدي بنزيني – الکتريکي ترکيبي از دو پيشرانه است که به نوعي ميتوانند مکمل همديگر باشند .

سيستم هيبريدي بنزيني – الکتريکي شامل اجزا زير است:
موتور بنزيني : موتور بنزيني که در اين خودرو وجود دارد شباهت زيادي به موتورهاي بنزيني خودروهاي
بنزيني دارد. ولي اين موتور کوچکتر و نيز داراي تکنولوژي بالاتري نسبت به خودروهاي معمولي است
که باعث کاهش الودگي و ا فزايش کارايي ميشود.

* باک بنزين : باک بنزين در اين نوع خودروها محل ذخيره انرژي براي موتور بنزيني است.بنزين چگالي
انرژي بالاتري نسبت به باتري دارد به عنوان مثال 1000 پوند باتري معادل 1 گالون (7 پوند) بنزين انرژي
دارد.

* موتور الکتريکي : موتور الکتريکي در خودروهاي هيبريدي خيلي پيشرفته هستند اين موتور پيشرفته هم به عنوان يک موتور قادر به انجام کا ر است و هم به عنوان ژنراتور به عنوان مثال زماني که به اين موتور
نياز است موتور با استفاده از باتري ها قادر خواهد بود شتاب مورد نظر را ايجاد کند و زماني که خودرو
نيازي به موتور الکتريکي ندارد مثلا در يک سراشيبي در حال حرکت است اين موتور الکتريکي به عنوان
يک ژنراتور نيرو را به باتري ها بر ميگرداند) با استفاده از سرعت در سراشيبي(

* ژنراتور : ژنراتور بسيار شبيه به موتور الکترکي است با اين تفاوت که ژنراتور فقط وظيفه تامين الکتريسيته مورد نياز موتور را بر عهده دارد نه کار ديگر.ژنراتور بيشتر در خودروهاي هيبريدي سري به کار ميرود. خودروهاي هيبريدي سري در ادامه توضيح داده خواهد شد.

* باتري : باتري ها در خودروي هيبريدي يک وسيله ذخيره انرژي براي موتور الکتريکي هستند . برخلاف بنزين موجود در باک بنزين که ميتواند فقط به موتور بنزيني سوخت برساند (يک انتقال يک طرفه از باک بنزين به موتور بنزيني). موتورهاي الکتريکي علاوه بر کار فوق ميتوانند انرژي را به باتري پس دهند. ولي موتور بنزيني نميتواند چنين کاري را انجام دهد.

* سيستم انتقال قدرت دو سيستم پيشرانه در خودروهاي هيبريدي را ميتوان با هم به رو شهاي مختلفي ترکيب کرد از جمله:
سري و موازي

هيبريد موازي : در هيبريد موازي باک بنزين سوخت را به موتور بنزيني ميرساند و باتري ها نيز
الکتريسيته را به موتور الکتريکي ميرساند و هر دو موتور بنزيني و الکتريکي همزمان و تواما به سيستم انتقال قدرت متصل ميشوند و اين قدرت به چرخها ميرسد. توجه داشته باشيد که باک بنزين و موتور بنزيني به سيستم انتقال قدرت متصل هستند و باتري ها و موتور الکتريکي نيز اغلب به طور مستقل و جداگانه به سيستم انتقال قدرت متصل هستند.
در نتيجه در هيبريدهاي موازي هر دو موتور بنزيني و الکتريکي تواما نيرو محرکه مورد نياز را فراهم ميکنند.

هيبريدهاي سري : در مقابل هيبريدهاي موازي , هيبريدهاي سري قرار دارند. در اين نوع هيبريدها
موتور بنزيني ژنراتور را به حرکت در مي اورد و ژنراتور ميتواند باتري ها را شارژ کند يا به موتور الکتريکي قدرت بدهد که اين موتور نيز به سيستم انتقال قدرت متصل است

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

منبع: پرشين خودرو